Carmina Burana – Soprano

1. O Fortuna – S1
1. O Fortuna – S2
2. Fortune plango vulnera
3. Veris leta facies
5. Ecce gratum
7. Floret silva – S1
7. Floret silva – S2
8. Chramer, gip die varwe mir – S1
8. Chramer, gip die varwe mir – S2
9. Swaz hie gat umbe
10. Were diu werlt alle min
18. Circa mea pectora
20. Veni, veni, venias – Coro I S1
20. Veni, veni, venias – Coro I S2
20. Veni, veni, venias – Coro II S1
20. Veni, veni, venias – Coro II S2
22. Tempus et iocundum – S1
22. Tempus et iocundum – S2